Svinvinternatt-"människor är tröga och vettlösa...och varhelst de, i bästa fall, har koncentrationsförmåga som en liten kyckling i en orkan och en fallenhet för undersökande verksamhet som en enbent kackerlacka.." 
Terry Pratchetts' Svinvinternatt.